GPRO Награди

Од стартот на сезона 6 ГПРО е горд што започнува со доделување на награди после секоја сезона на победниците како што е објаснето подолу:

ГПРО шампионот (Елитен ранг победник) ке добие награда во форма на супортер кредити за 3 сезони (вредност 25.5 €)

x 51 трки


Победникот на Max Top 10 ќе добие награда во форма на поддржувачки кредити за една сезона (вредна 8.50 €)

x 17 трки


Победникот на Елит Игра за Кладење ќе добие награда во форма на поддржувачки кредити за една сезона (вредна 8.50 €)

x 17 трки


Менаџерот кој придонесол со најмногу поени во купот на нациите за победничката нација (и има позитивен финансиски биланс)  ќе добие награда во форма на поддржувачки кредити за една сезона (вредна 8.50 €)

x 17 трки


Секоја сезона еден менаџер ќе биде избран од страна на ГПРО персоналот за неговиот/нејзиниот придноес во ГПРО заедницата кој исто така ќе добие награда во форма на поддржувачки кредити за една сезона (вредна 8.50 €)

x 17 трки