GPRO Shperblimet

Nga fillimi i sezonit 6 GPRO është krenare që ka futur një numër të dhuratave të cilat do te shperndahen ne fund te cdo sezoni tek fituesit perkates

Kampioni i GPROs (fituesi i Elite) do të marrë një artikull pa para (duke përfshirë shpërndarjen) prej zgjedhjes se tij nga

x 51 gara


Fituesi i Max Top 10 do të marrë një shpërblim në formën e kredive mbështetëse për 1 sezon (me vlerë 8.50 €)

x 17 gara


Fituesi i Loja e basteve për Elite do të marrë një shpërblim në formën e kredive mbështetëse për 1 sezon (me vlerë 8.50 €)

x 17 gara


Menaxheri që ka kontribuar me më shumë pikë në Kupa e Kombeve Komb fitues (dhe ka bilanc pozitiv të hollave) do të marrë një shpërblim në formën e kredive mbështetëse për 1 sezon (me vlerë 8.50 €)

x 17 gara


Çdo sezon një menaxher do të zgjidhet nga Kryesia e GPROs Per kontributet e tij/saj ne komunitetin e GPROs do të marrë një shpërblim në formën e kredive mbështetëse për 1 sezon (me vlerë 8.50 €)

x 17 gara